Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Vườn Hoa Đẹp Lắm ( họa ) / ( xướng ) Lê Viên Ngọc

VƯỜN HOA ĐẸP LẮM

Vườn hoa đẹp đến thế cơ mà
Há lại đang ta... xấu mặt ta
Thược dược bông reo xui nhụy thắm
Lay ơn gió thổi khiến hương đà . .
Bên đường " bảo vệ" nêu hai chữ
Dưới chợ mua về tặng mấy bà
Nhắn nhủ mọi người cần tỉnh ngộ
Nêu cao ý thức chớ bê tha                    
                Phạm Kim Lợi

Bài xướng

BẺ MẤY CÀNH HOA  

Bẻ mấy cành hoa đẹp thế mà
Cũng nên hãnh diện với người ta
Lâm Đồng cảnh vật đâu cay cú
Đà Lạt công viên lắm đậm đà
Ý nghĩ đùa vui người thiếu nữ
Lòng riêng mê đẹp tứ đàn bà
Hãy xin thứ lỗi cho nhau nhé
Thiên hạ muôn đời chuộng vị tha
                         Lê Viên Ngọc

                             Đalat,12-3-2017

5 nhận xét: