Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Chiều Buồn ( họa ) / ( xướng ) Nguyễn Gia Khanh

CHIỀU BUỒN
(Thuận nghịch độc)

Sương tỏa bóng chiều ướt thấm vai
Rứt ray buồn xót, chửa lòng hài
Trường xa chẳng nỡ,  đi hôm trước
Bạn vắng sao đành, hẹn sáng mai
Hương nhạt  nhụy khi sầu lệ đắng
Rượu mềm người lúc tủi đêm dài
Đường mòn bước mỏi chân run rẩy
Vương vấn cuộc tình, một chút phai .

Đọc ngược:

Phai chút một, tình cuộc vấn vương
Rẩy run chân mỏi bước mòn đường
Dài đêm tủi, lúc người mềm rượu
Đắng lệ sầu, khi nhụy nhạt  hương
Mai sáng hẹn, đành sao vắng bạn
Trước hôm đi, nỡ chẳng xa trường
Hài lòng chửa, xót buồn ray rứt
Vai thấm ướt , chiều bóng tỏa sương 

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

NGÓNG CHIỀU
(Thuận-Nghịch độc)

Sương chiều thấm lệ nhạt nhòa vai
Bước lặng đành đưa trĩu gót hài
Trường dặm xót thân phờ phạc liễu
Tịch đêm sầu bóng guộc gầy mai
Hương tàn đóa mộng tình bao thắm
Bướm vắng mùa hoa kiếp mấy dài
Đường đỏ bụi xa người ngóng mãi
Vương hồn phiến cũ lối dần phai.

Đọc ngược:

Phai dần lối cũ phiến hồn vương
Mãi ngóng người xa bụi đỏ đường
Dài mấy kiếp hoa mùa vắng bướm
Thắm bao tình mộng đóa tàn hương
Mai gầy guộc bóng sầu đêm tịch
Liễu phạc phờ thân xót dặm trường
Hài gót trĩu đưa đành lặng bước
Vai nhòa nhạt lệ thấm chiều sương.

Nguyễn Gia Khanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét