Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Tu Hành Chính Qủa ( họa ) / ( xướng ) Vương Bằng

CHÍNH  QUẢ TU HÀNH

Tôn Hành giả dạng những nơi mô
Cái bụng lão Trư lớn thấy mồ
Lại nữa Sa Tăng theo chí hướng
Còn thêm Chú Ngựa tính mưu đồ
Hất tung núi hiểm nhờ bài độc
Trừ hết lũ gian phá thế cô
Chính quả tu hành nên đắc đạo
Đường Tăng dẫn, bọn họ tung hô

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

ĐỐ VUI

Một bước lên mây hỏi đứa mô
Hai tay ôm bụng đoán ai mồ
Ba thằng nhiệt huyết phò thầy tiểu
Bốn lão thiện tâm  rước cụ đồ
Ngụ rú đè thân treo giấy yểm
Lục sông  diệt quỷ đọc kim cô
Thất truyền nhưng vẫn nhiều người biết
Bát thập nhất hồi đệ nhất hô

Vương Bằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét