Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Đừng Để Lông Bông ( họa ) / ( xướng ) Minh Huy

ĐỪNG ĐỂ LÔNG BÔNG

Âu yếm nâng niu một tấm chồng
Khi buồn chuốc rượu thế là xong
Người cần . .  gạ hắn . .  thì ăn cả
Kẻ thiết. . xòe tiền . . chẳng mất không
Có bữa xổng chuồng gù xóm Thượng
Nhiều hôm trốn vợ ghẹo thôn Đông
Chi bằng đóng cữa ôm cho chặt
Đừng để cục vàng chạy lông bông

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

Rét nàng Bân

Nàng may áo ấm tặng cho chồng
Hết tháng hai rồi việc mới xong
Sức lực đem ra đành nuốt hận !
Công lao tận tụy hỏi buồn không ?
Thương con Ngọc Đế ra chiếu chỉ
Có lệnh Thần Mưa gọi gió đông
Bởi vậy thanh minh trời chuyển rét
Khuyên ai chớ vội xếp chăn bông

                       Minh HuyKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét