Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Coi Răng Được ( họa ) / ( xướng ) Nguyễn Gia Khanh

COI RĂNG ĐƯỢC

Mấy bữa ni rùi rét gớm ta
Lộ mô nỏ rứa , nỏ đâu nà
Trên đồng ló mất lo chia dắm
Ngoài bãi ngô hao liệu tỉa tra
Con nít rờ dam mò dưới cống
Bầy tru khát nước xuống sau hà
Trời mần ác thiệt coi răng được
Aó ấm mặc vua mệ lấy ra

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

TIẾNG TA

Ngồi đây lại nói tiêng quê ta
Chộ cụng vùi vui . . sướng khiếp nà
Sớm đến anh cu mời nác chát
Chiều vìa ả chắt đại ngô tra
Cha lo riệt vịt vua trong chọ
Mệ nhủ lùa tru nhởi dưới hà
Mới đó dừ nhìn đều bạc trốc
Thằng to đứa rỏm nhận mô ra

Nguyễn Gia Khanh

ĐỔI  GIÓ
(chuyết họa )

Đổi gió bữa ni nói giọng ta
Chưa chi các ả đã cười nà
Ngoài cưỡi lốc nhốc bầy  con nít
Trước cữa hom hoem mấy mụ tra
Mệ chắt lăng xăng  mua thịt thúi
Thằng cu hý hoáy gọt khoai hà
Nhìn vua họ hỏi mần chi rứa
Nghe tiếng đập bàn lại hoá ra . .

Phạm Kim Lợi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét