Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Thơ Với Ta ( họa ) / ( xướng ) Liêu Đình Tự

THƠ VỚI TA

Thơ vốn xưa nay bạn với ta
Từng ham lúc trẻ huống tuổi già
Khi đường phú quý chưa màng tới
Thì bệnh gian nan phải vượt qua
Trước án chong đèn cây bút đẹp
Bên thềm dọi bóng ánh trăng ngà
Đường thi xướng họa luôn mò mẫm
Chẳng phải liêu trai cũng giống . . ma !

Phạm  Kim Lợi

Bài xướng

KIẾP NGƯỜI

Bình sinh cõi tục kiếp người ta 
Há dễ đời ai lại chẳng già
Chức phận sang giàu đâu đã khỏi
Dân thường khổ cực khó đường qua
Nhân tình bán rẻ vì danh lợi
Nghĩa thế vùi chôn bởi ngọc ngà
Phú lạc cơ bần không cưỡng tử
Thân về cát bụi cũng thành . . ma

Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét