Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Thăm Huế ( họa ) / ( xướng ) Lê Đăng Mành

THĂM HUẾ
( vần trắc )

Lâu rồi vẫn ước về thăm Huế
Phố cũ người xưa mà chẳng thể
Khoảng cách phôi pha nghĩa bạn - ta
Thời gian cản trở tình huynh - đệ
Kỳ Môn nắng tỏa bóng ngô đồng
Đại nội gió bay tà áo mệ
An Cữu thuyền xuôi nước lững lờ
Thơ Hàn Mặc Tử còn vương lệ

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

MƯA HUẾ
( vần tắc )

MƯA HUẾ

Xối xả mưa dầm đau đất Huế
Mây giăng vần vũ hoài như thể
Ăn xin rúm ró núp bà Tuần
Hành khất chơ vơ nhờ phủ Đệ
Văn Thánh truyền bia khí phách Ôn
Thái Hòa độc uyển thanh danh mệ
Cột cờ chứng kiến ngọn vô thường
Bến Ngự lạnh lùng chan ngấn lệ

Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét