Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Thần Kỳ ( họa ) / ( xướn) Phan Tự Trị

THẦN KỲ

Họ mần rứa đó đã nhờn quy . .
Có nhủ cách răng cũng cứ ri
Lật đật ôm tiền nhanh nhẹn ỉm
Xôn xao khởi án vôị vàng đi
Ngàn đô lão nuốt mà không nghẹn
Tỷ bạc ông xơi chẳng có vi . . !
Đến lúc lòi đuôi dân ngã ngửa
Quan tham thuật pháp quá thần kỳ !

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

ĐÚNG QUY TRÌNH

" Cả họ làm quan " vẫn đúng quy . . !
Uỷ ban tư pháp nói như ri
Trăm thằng bán nước chưa quay lại
Ngàn tỷ đồng tham đã vội đi
Một triệu tờ khai không kẻ phạm
Bốn trăm xác nhận chẳng người vi
Hoàng hôn ăn bẩn rồi êm nhẹm
Thời điểm chuyển giao các nhiệm kỳ

Phan Tự Trị
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét