Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Chuyện xưa ( họa ) / ( xướng ) Cao Bồi Gìa

CHUYỆN XƯA

Lật sách chong đèn đọc sử ta
Lòng đau thế sự lệ tuôn nhòa
Bao người nghĩa khí thề trừ giặc
Mấy bậc hiền tài dám cứu vua
Bởi háo vinh hoa . . nhiều kẻ nịnh
Vì ham phú quý . . lắm thằng hùa
Hai phe đối nghịch gương soi tỏ
Mở mắt thời nay . . ngẫm chuyện xưa

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

ÔN SỬ TRI TÂN

Đêm dài thức đọc sử Nam ta
Cảnh nước nhà tan khiến lệ nhòa
Acs dạ buôn dân bao bậc chúa
Tham quyền mãi quốc mấy đời vua
Tiếng dơ mãi hậu muôn người phỉ
Gương xấu mà nay lấm kẻ hùa
Phải họ muốn danh mình được sánh
Cùng tên Chiêu Thống đớn hèn xưa !

Cao Bồi Gìa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét