Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Công Lý ( họa ) / ( xướng ) Lý Đức Quỳnh


CÔNG LÝ

Ở đời phải trái vững hai chân
Công lý rạch ròi giữ cán cân
Cái nghĩa không minh gây nước, lửa
Mớ tình bất định  hóa bùn, phân
Cũng vì cuộc sống đành xoay xở
Đã vậy con người phải chuyển vần
Hiếp đáp, đầu cơ cần tránh mặt
Mong sao lũ ác khuất dương trần

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

CHÂN VÀ GIẢ

Nặng nhẹ của đời lẫn giả chân
Công bằng muốn giữ tạo ra cân
Hàng trao,vật gửi cùng minh định
Kẻ bán,người mua được rõ phân
Dụng thế cường quyền,oan đáo hạn
Đầu cơ ngụy lý,khổ xoay vần
Khan lòng liêm sỉ,nhiều im lặng
Cái ác lên ngôi ngự cõi trần

Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét