Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017



TOAN TÍNH

Màu lúa đã nhiều, lắm vật nuôi
Hình như khổ mãi chẳng sang đời
Thị trường phấp phỏm sao còn sức
Gíá  cả bấp bênh thật hết hơi
Sản xuất thặng dư cần liễu thế
Kinh doanh phát triển phải tùy thời
Tri điền xin hãy cần toan tính
Mưa nắng thất thường cũng vái trời

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

NHÀ NÔNG KÊU TRỜI

Bao năm vườn ruộng gắng chăn nuôi
Kiếm kế mưu sinh ước đổi đời
Khốn nỗi thị trường luôn tuột giá
Nên đành vốn liếng phải bay hơi
Nào khôn để định theo mùa vụ
Đã dại cùng cam với thế thời
Xóa đói giảm nghèo đâu chẳng thấy
Nhà nông chỉ biết mãi kêu trời!


Bùi Anh Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét