Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Phấn Khởi ( họa ) / ( xướng ) Trần Như TùngPHẤN KHỞI

Phấn khởi Xứ Gay đón bạn xa
Cùng chung sở thích tạo nhanh đà
Như giàn thiên lý vươn thêm nhánh
Tựa khóm lay ơn nở lắm hoa
Bạn hữu say thơ vui tứ họa
Thi nhân mến vận đẹp lời ca
Hai quê Nghệ - Phú dầu vời vợi
Thế chẳng ngăn lòng đó với ta

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

HỞI DẠ

Kể từ chung tứ với phương xa
Cây bút dường như có được đà.
Mình vốn quê mùa lừng trấu rạ
Người dường diễm lệ ngát hương hoa.
Câu lời đơn điệu nghe là chối
Ngữ ý vụng về đâu đáng ca.
May được thu dung mà hởi dạ
Hưởng nhờ vinh dự Xứ Gay ta .


Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét