Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Trông Về Lãm Nguyệt ( họa ) / ( xướng ) Nguyễn Huy Khôi

TRÔNG VỀ LÃM NGUYỆT
Vầng trăng sáng tỏ khắp quê nhà
Rọi  tứ thơ cùng thắm sắc hoa
Ngọn bút giao lưu thêm  hứng khởi
Đường thi xướng họa được tăng đà
Dù người dè bỉu . . không hèn mọn
Mặc kẻ khinh khi . . chẳng nhạt nhòa
Dõi  mắt trông về trang Lãm Nguyệt
Hiên ngoài bóng xế vọng lời ca
Phạm Kim Lợi 

Bài xướng

LÃM NGUYỆT HIÊN
Đêm thanh thưởng nguyệt trước hiên nhà
Mê đắm vườn xanh rộ sắc hoa
Phóng bút tri giao thi hứng khởi,
Dốc bầu tương đắc tửu đưa đà...
Tình trao chân thiện tình mau thắm
Nghĩa thụ thâm ân nghĩa khó nhòa
Bằng hữu tới lui vui ngõ ấm
Cảnh tình lưu luyến khúc hòa ca.

Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét