Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Cầm Lòng ( họa )/ ( xướng ) Nguyễn Gia Khanh


.CẦM LÒNG

Chạnh nghĩ mình sao mãi .. hỡi ôi !
Nửa đời bươn trải suýt toi đời !
Nhà neo, gối mỏi  mà đành vậy
Bạc thiếu, tay chùng cũng thế thôi
Lúc trước ruổi rong cay mắt lắm
Bây chừ nhếch nhác  khổ thân  rồi
Nay tròn mười bốn năm tai biến
Bút họa cầm lòng  thấy bóng  trôi !

Phạm Kim Lợi

Bài xướng

BẠC ĐỜI

Thương mình thi sỹ, khổ chao ôi!
Bạc thiếu mà dư món…bạc đời
Có  bữa sờ bâu  cười  thật  đã
Không tiền đến chợ ngắm chơi thôi
Toan tìm mảnh áo mang vừa được
Định đổi chồng thơ gạn chẳng rồi
Chặc lưỡi đừng leo ngôi Chúa Chổm
Nên đành nước bọt nuốt cho trôi.


Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét