Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Mèo Vờ Khóc Chuột

MÈO VỜ KHÓC CHUỘT

Nước ngập ngoài hang chuột thập thò
Mèo vờ há miệng khóc ". . hô. .hô. ."
Trời ơi . . sao nỡ . . câu tao ngộ
Đất hỡi . . vì chăng . . chữ hẹn hò
Qụa kít sụt sùi . . . lườm sáo sậu
Ngụy Tào xa xót . . . liếc Đông Ngô
Việt Nam nạn kép ngay trên biển
Gỉả dối thân tình rõ cái đồ . . .!

Phạm Kim Lợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét