Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Tìm Bắt Hết ( họa ) / ( xướng ) Bửu Tùng

TÌM BẮT HẾT

Được như bạn nói đúng là tiên
Mấy bậc hiền nhân ở lại biền
Lắm bộc cậy quyền khi bạch nhật
Nhiều ông thay áo lúc thanh thiên
Thành rung có lẽ vì chăng : của
Ghế gãy không dưng bởi vị : tiền
Luật pháp soi đèn tìm bắt hết
Con sâu hại Đảng cả ba miềnPhạm Kim Lợi

Bài xướng

THÀNH QUẢ TUYỆT VỜI

Sếp lớn đăng đàn đọc tiếng tiên
Thời trang khác buổi sống bưng biền
Chuyên gia thượng đỉnh hằng trăm vạn
Tiến sĩ siêu quần những mấy thiên
Giwx nước kiêu hùng đâu ngán giặc
Yêu dân nhất mực chẳng mê tiền
Giơ cao đạo đức người vô sản
Hạnh phúc trời mơ toả khắp miền

Bửu Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét