Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Tàu Thua Lý

TÀU THUA LÝ

Chín đoạn lưỡi bò chúng vẽ ra
Biển đông muốn chiếm tạo ao nhà
Ngoại giao bịp bợm hòng lừa khỉ
Vũ lực hung hăng để dọa gà
Lịch sử mơ hồ mà níu kéo *
Tấm lòng ẩn trắc lại tòi ra **
Trọng tài đã phán Tàu thua lý
Buộc phải tuân theo kẻo lại mà . . !


Phạm Kim Lợi

*Lịch sử đường chín đoạn
**Lòng tham được che dấu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét