Chào mừng Quý vị và các bạn đã đến với trang thơ PHẠM KIM LỢI!

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Với Quan Tham


VỚI QUAN THAM 

Nói với quan tham cố gắng leo
Lại còn làm xiếc để qua đèo
Trề môi quát mắng thân thằng ở
Che mặt mó sờ vếu mụ seo
Nặng túi của chùa kinh đọc lệch
Rỗng hòm công quỹ gió bay vèo
Nhúng chàm kiểu ấy cần lau tẩy
Há để lũ này thích lộn lèo

Phạm Kim Lợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét